Kontaktujte nás: +420 490 510 752

Kategorie

0

Košík je prázdný

Celkem včetně DPH

0 Kč

 
K pokladně
 

Reklamační řád

Co je možné reklamovat

 

Zboží zakoupené v našem internetovém obchodě, nebo prodejně (Nádražní 904, 551 01 Jaroměř) je možné reklamovat pouze v případě, že splňuje reklamační podmínky specifikované jeho výrobcem a je v záruční době. To znamená například, že nesmí být poškozeno nesprávným zacházením (mechanicky, elektricky, elektrostaticky, chemicky apod.), neodbornou montáží či instalací, používáním k jiným účelům než bylo určeno, zásahem živlů či jinou vyšší mocí atd. 
Reklamace mechanického poškození je možná pouze jako reklamace poškození zboží při přepravě, která musí být nahlášena do 2 dní od převzetí zboží od dopravce. Na pozdější reklamace tohoto druhu bohužel nemůže být a nebude brán zřetel - stav zboží musí být zákazníkem zkontrolován ihned po převzetí.

Reklamovat je možné pouze jednotlivé zakoupené zboží, nikoli soubor zboží například kvůli vzájemné nekompatibilitě apod.

Příklad: Pokud zakoupíte komponenty do PC, je nutné vždy reklamovat jednotlivou vadnou komponentu, nikoli z těchto komponent poskládané PC.

Pokud reklamujete zboží, které je potřeba namontovat či nainstalovat do jiného zařízení (bez ohledu na to, zda toto bylo koupeno u nás), může být vyžadován doklad o odborné montáži či instalaci.

 

Jak a kde je možné reklamovat


telefonicky: 490 510 752 (Po-Pá: 8:00-17:00)

Následně Vám bude sděleno, zda je zboží možno reklamovat přímo u nás, nebo reklamace vyřizuje servisní středisko výrobce, na které je potřeba se s reklamací přímo obrátit. V tomto případě Vám sdělíme kontaktní informace. Na postupu reklamace je nutné se dohodnout s konkrétním servisním střediskem. Seznam servisních středisek naleznate také v záložce pod reklamačním řádem nebo na www.najdiservis.cz

Pokud se reklamuje u nás, je potřeba po dohodě zboží zaslat na naše reklamační oddělení:

Id-Tech s.r.o., - Reklamační oddělení
Nádražní 904
551 01 Jaroměř

 

 

Jak zaslat (platí pro reklamaci podávanou přímo u nás)

 

Reklamované zboží je nutné zaslat včetně veškerého příslušenství a dokumentace, jinak nebude moci být do reklamace přijato. Existují ale výjimky (např. některé zákaldní desky, grafické karty, PC skříně a pod.), kdy se zasílá pouze vadná část, proto je vhodné nás před odesláním kontaktovat a informovat se co zaslat u konkrétního zboží.

Zboží musí být řádně zabaleno a nejlépe v originálním obalu (není podmínkou), aby během přepravy nedošlo k jeho poškození (za toto ručí kupující).

Zboží nesmí být zasláno na dobírku, nevyplaceně, či jinak s úhradou při převzetí, jelikož náklady spojené s předáním zboží do reklamace jdou na vrub kupujícímu (my hradíme zaslání opraveného zboží zpět). Jinak nebude zásilka převzata.

Ke zboží musí být přiložen popis závady, kopie dokladu o koupi (faktura), případně adresa pro zaslání vyřízené reklamace (nebude-li uvedena, zašleme na adresu z faktury) a kontaktní telefonní číslo pro dopravce.


 

Kdy a jak bude reklamace vyřízena

Termín vyřízení reklamace pro nepodnikající subjekty je maximálně 30 dní od jejího převzetí. Za vyřízení reklamace je považováno odeslání zboží zpět zákazníkovi, rozhodnutí o vrácení peněz za zboží nebo oznámení o zamítnutí reklamace. Pokud bylo reklamované zboží zakoupeno dle obchodního zákona (viz Obchodní podmínky - Zákonné vymezení kupní smlouvy), pak má prodávající vyhrazeno právo termín vyřízení reklamace přiměřeně upravit a v případě neoprávněné reklamace účtovat kupujícímu přiměřené náklady spojené s kontrolou zboží, zasláním zpět a pod..

Pokud není splněna některá z výše uvedených podmínek pro přijetí reklamace, pak lhůta pro její vyřízení začíná běžet až od data splnění všech podmínek. Pokud nebudou splněny do 14 dní od převzetí, či být splněny vůbec nemohou, pak bude reklamace posuzována jako neoprávněná a eventuální oprava se v tomto případě může provést pouze dle vzájemné dohody mimo reklamační řízení.

Reklamace může být vyřízena opravou, výměnou nebo vrácením peněz za zboží dle rozhodnutí prodávajícího v závislosti na povaze závady a dalších aspektech.

Neoprávněná reklamace (zneužití uplatnění práva z odpovědnosti za vady zboží)

Pokud bude při kontrole zboží shledáno, že nahlášená vada se buď neprojevuje, nevztahuje se na ni záruka (viz výše) nebo nejsou splněny náležitosti pro uplatnění reklamace a kupující předem věděl, vědět měl nebo mohl, že prodávající za tuto vadu neodpovídá, o vadu se nejedná, či ani dodatečně nesplní všechny náležitosti, pak bude prodávajícím uplatněno právo na náhradu způsobené škody dle § 424 občanského zákoníku. Kupujícím zaslané zboží bude připraveno k vyzvednutí na reklamačním oddělení, nebo bude zasláno zpět kupujícímu.

Stejně se bude postupovat i v případě, pokud bude zjištěno, že do reklamace nebylo zasláno zboží zakoupené přiloženým dokladem o koupi, či bylo s údaji na zboží či dokladu manipulováno apod.


 

Poškozené zboží

Je přijaté zboží poškozené, je nutné jej reklamovat u přepravce.

 

Při přebírání zboží od přepravce si prosím pečlivě zkontrolujte dodané zboží.

Zásilku, která jeví známky poškození, nepřebírejte.

 

Je-li zboží poškozeno, ačkoliv byl obal neporušený, je potřeba o této skutečnosti co nejdříve informovat buď přepravce, nebo naši společnost, v závislosti na druhu vámi vybrané přepravy.

 

PPL kontaktovat do 3 dnů od převzetí pomocí stránek 

 

Česká pošta v den doručení osobě na pobočce

 

Pro reklamaci je nutné ponechat obal zásilky včetně výplně.